Man skal være bosiddende i Danmark og kan tidligst starte på undervisning tre måneder før man fylder 17 år.

TEORI:

Når du starter teori undervisningen, får du udleveret en lektionsplan (lovkrav), som nøje beskriver, hvad du skal igennem, for at få kørekort. I lektionsplanen, vil du kunne se, at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, hvilket betyder, at du f.eks. skal have teori om motorveje, før du efterfølgende skal ud og køre på motorvej. Dette betyder også, at du skal have den praktiske undervisning på vej, før du får undervisning i den næste teorilektion.

MANØVREBANE:

På manøvrebanen gennemgår du en række øvelser i bilens betjening samt grundlæggende manøvrer. Manøvrebanen er en lukket bane, hvor du og 2 andre elever, får hver en bil og bliver undervist af en kørelærer, som styrer undervisningen via en radio.
Manøvrebanekørsel foregår typisk om morgen, eftermiddag eller aften, efter aftale med teorilæreren eller kørelæreren. Kurset varer i alt 3 timer.
Følgende øvelser gennemgås på den lukkede manøvrebane:

 • Forberedelse til kørsel.
 • Igangsætning og standsning.
 • Kørsel i ottetal.
 • Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning.
 • Baglæns kørsel med svingning.
 • Forlæns og baglæns slalom.
 • Parkering ved vejkant.
 • Kørsel i 2 gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade.
 • Vending.
 • Parkering i båse.

KØRELEKTIONER PÅ VEJ:

Når du har gennemgået lektion 3 i teoriundervisningen, skal du starte med kørsel på vej og derefter køre mellem hver teorilektion. Disse lektioner aftales med kørelæreren.

KØRETEKNISK ANLÆG:

Du skal på et lukket køreteknisk anlæg, som noget af det sidste i din undervisning før køreprøven. Hvornår du skal til Køreteknisk anlæg, afgøres af din kørelærer, som vurderer det efter dine kørefærdigheder. Forinden skal du også have køreteknisk teori undervisning i ca. 2 timer.
Kurset varer i alt ca. 5 timer, inkl. 4 x 45 min. kørsel.
Følgende undervises på køreteknisk anlæg:

 • Vejgreb og belæsning.
 • Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse.
 • Hindringer på kørebanen.
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning.

TEORIPRØVE:

Når du har gennemgået alle obligatoriske lektioner i lektionsplanen og dens krav, kan du derefter gå til teoriprøve. Prøven foregår hos Færdselsstyrelsen og er en billedprøve med 25 billeder, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål, ligesom du har lært det i teoriundervisningstimerne hos YOUDRIVE.

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Når du og din kørelærer synes dine færdigheder i kørsel gode, skal du til køreprøve. Det er din kørelærer, som booker køreprøven. Prøven afholdes hos Færdselsstyrelsen, i den skolevogn du plejer at køre i.
Prøven varer mellem 25 – 45 min.

TILLADTE PAUSER I FORLØBET:

Pauser i undervisningsforløbet må ikke overstige 3 måneder og derfor er det vigtigt, at du koordinerer din tid, så du kan undgå, at skulle holde en alt for lang pause.
Du har mulighed for at tage teoriundervisning på næsten alle ugens hverdage – eftermiddag eller aften.
Du skal blot være opmærksom på, at du skal modtage undervisningen i en bestemt rækkefølge, da det er et lovkrav og i øvrigt fornuftigt når køreuddannelsen er tilrettelagt derefter. Derfor tilknytter vi dig til et bestemt hold.

Betingelser for at du kan generhverve dit kørekort.

Er du betinget frakendt skal du ansøge om, at generhverv kørekort med skrivelse om ansøgningsfrist fra politiet som du modtager med posten. Er du ubetinget frakendt (dvs. dit kørekort er inddraget), behøver du ikke skrivelsen fra politiet og kan straks ansøge om generhvervelse. Ansøgning om kørekort foregår enten via hos Borgerservice eller hos YOUDRIVE .

 

Hvornår kan jeg påbegynde undervisning?

Du kan begynde når det passer dig. Vi anbefaler du begynder hurtigst muligt før fristen udløber.

Den teoretiske del af prøven:

Består af en billedprøve med 25 billeder med en række af spørgsmål, som du skal svare ja eller nej til. Prøven varer ca. 30 – 45 min.

Den praktiske del af prøven:

Når du har bestået den teoretiske prøve skal du have bestilt din praktiske prøve via YOUDRIVE.  En gennemsnits kørelektion på min 2 – 6 lektioner (særlige regler for kørselsforbud, læs forneden) vil normalt være nok til at udruste dig til den endelig praktiske køreprøve, som finder sted hos Færdselsstyrelsen. Særlige regler gælder for bilister, som har fået frataget sit kørekort og pålagt kørselsforbud.

Kørselsforbud:

Hvis du inden 3 år fra du har fået dit kørekort laver en grov færdselsforseelse, må du ikke køre bil igen før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning både i teori og praksis. I tilfælde af kørselsforbud pga. spirituskørsel fra 0,50 skal du tillige gennemgå et kursus i alkohol og trafik. Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet når afgørelsen om kørselsforbuddet er foretaget. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet inddrage kørekortet på stedet.

Hvor længe gælder kørselsforbuddet og hvordan får jeg det ophævet?

Kørselsforbuddet gælder, indtil du har gennemgået undervisning og bestået en køreprøve.

 • Særlig køreundervisning på mindst 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer
 • Obligatorisk kursus i alkohol og trafik
 • Ny køreprøve (både teori- og køreprøve)

Hvad består den nye, særlige køreundervisning af?

Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan:

 • Trafikantadfærd
 • Grundregler for bilkørsel
 • Manøvrer på vej

Undervisningen foregår hos en kørelærer. Du skal have mindst 8 teoritimer og 8 køretimer og undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

ANT kurser. Hvor og hvordan foregår kurserne i alkohol og trafik?

Kurserne i alkohol, Narko og trafik består af fire lektioner af 3 timers varighed. De strækker sig over mindst fire uger. Et ANT kursus melder man sig til hos sin bopæls kommune. Der er mødepligt til alle lektioner, og der undervises i Rusmidlers fysiske og psykiske indvirkning på mennesket, hvem og hvor mange der kører i svækket eller påvirket tilstand, de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af at køre i påvirket eller svækket tilstand. bevidsthed om højrisikosituationer for kørsel i påvirket eller svækket tilstand. hvilke behandlingsmuligheder der findes for personer med rusmiddelproblemer samt orientering om den kontrollerende
køreprøve.

Hvor meget koster undervisning og kurser?

Kurset i alkohol og trafik koster ca. 3200 kr. Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbuddet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Mister jeg kørekort til flere kategorier?

Prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Den starter altså ikke forfra, hvis du bagefter tager eller har taget kørekort til flere kategorier. Men hvis du har haft en promille over 2,0 mister du til alle dine kategorier.

Ved kørselsforbud mister du førerretten til alle kategorier.

Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i fx personbil, gælder forbuddet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til. Du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Politiet afgør hvilken kategori, du skal have undervisning og køreprøve i. Når du har bestået køreprøven og kørselsforbuddet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen. Dog kun hvis du består din teoriprøve senest ved 2 forsøg eller køreprøven ved 2 forsøg. Dvs. hvis du dumper ved 2 forsøg enten til teori eller køreprøve, skal du generhverve til alle kategorier hvis du vil have de andre kørekort tilbage

Man skal være bosiddende i Danmark og kan tidligst starte på undervisning tre måneder før man fylder 17 år.

TEORI:

Når du starter teori undervisningen, får du udleveret en lektionsplan (lovkrav), som nøje beskriver, hvad du skal igennem, for at få kørekort. I lektionsplanen, vil du kunne se, at teorien og den praktiske kørsel følger hinanden, hvilket betyder, at du f.eks. skal have teori om motorveje, før du efterfølgende skal ud og køre på motorvej. Dette betyder også, at du skal have den praktiske undervisning på vej, før du får undervisning i den næste teorilektion.

MANØVREBANE:

På manøvrebanen gennemgår du en række øvelser i bilens betjening samt grundlæggende manøvrer. Manøvrebanen er en lukket bane, hvor du og 2 andre elever, får hver en bil og bliver undervist af en kørelærer, som styrer undervisningen via en radio.
Manøvrebanekørsel foregår typisk om morgen, eftermiddag eller aften, efter aftale med teorilæreren eller kørelæreren. Kurset varer i alt 3 timer.
Følgende øvelser gennemgås på den lukkede manøvrebane:

 • Forberedelse til kørsel.
 • Igangsætning og standsning.
 • Kørsel i ottetal.
 • Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning.
 • Baglæns kørsel med svingning.
 • Forlæns og baglæns slalom.
 • Parkering ved vejkant.
 • Kørsel i 2 gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade.
 • Vending.
 • Parkering i båse.

KØRELEKTIONER PÅ VEJ:

Når du har gennemgået lektion 3 i teoriundervisningen, skal du starte med kørsel på vej og derefter køre mellem hver teorilektion. Disse lektioner aftales med kørelæreren.

KØRETEKNISK ANLÆG:

Du skal på et lukket køreteknisk anlæg, som noget af det sidste i din undervisning før køreprøven. Hvornår du skal til Køreteknisk anlæg, afgøres af din kørelærer, som vurderer det efter dine kørefærdigheder. Forinden skal du også have køreteknisk teori undervisning i ca. 2 timer.
Kurset varer i alt ca. 5 timer, inkl. 4 x 45 min. kørsel.
Følgende undervises på køreteknisk anlæg:

 • Vejgreb og belæsning.
 • Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse.
 • Hindringer på kørebanen.
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning.

TEORIPRØVE:

Når du har gennemgået alle obligatoriske lektioner i lektionsplanen og dens krav, kan du derefter gå til teoriprøve. Prøven foregår hos Færdselsstyrelsen og er en billedprøve med 25 billeder, hvor du skal svare ja eller nej til en række spørgsmål, ligesom du har lært det i teoriundervisningstimerne hos YOUDRIVE.

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Når du og din kørelærer synes dine færdigheder i kørsel gode, skal du til køreprøve. Det er din kørelærer, som booker køreprøven. Prøven afholdes hos Færdselsstyrelsen, i den skolevogn du plejer at køre i.
Prøven varer mellem 25 – 45 min.

TILLADTE PAUSER I FORLØBET:

Pauser i undervisningsforløbet må ikke overstige 3 måneder og derfor er det vigtigt, at du koordinerer din tid, så du kan undgå, at skulle holde en alt for lang pause.
Du har mulighed for at tage teoriundervisning på næsten alle ugens hverdage – eftermiddag eller aften.
Du skal blot være opmærksom på, at du skal modtage undervisningen i en bestemt rækkefølge, da det er et lovkrav og i øvrigt fornuftigt når køreuddannelsen er tilrettelagt derefter. Derfor tilknytter vi dig til et bestemt hold.

Har du spørgsmål?

Vi svarer glædeligt på de spørgsmål du måtte stille om vores services.