Betingelser for at du kan generhverve dit kørekort.

Er du betinget frakendt skal du ansøge om, at generhverv kørekort med skrivelse om ansøgningsfrist fra politiet som du modtager med posten. Er du ubetinget frakendt (dvs. dit kørekort er inddraget), behøver du ikke skrivelsen fra politiet og kan straks ansøge om generhvervelse. Ansøgning om kørekort foregår enten via YOUDRIVE eller hos Borgerservice.

Hvornår kan jeg påbegynde undervisning?

Du kan begynde når det passer dig. Vi anbefaler du begynder hurtigst muligt før fristen udløber.

Den teoretiske del af prøven:

Består af en billedprøve med 25 billeder med en række af spørgsmål, som du skal svare ja eller nej til. Prøven varer ca. 30 – 45 min.

Den praktiske del af prøven:

Når du har bestået den teoretiske prøve skal du have berammet din praktiske prøve via YOUDRIVE.  En gennemsnits kørelektion på min 2 – 6 lektioner (særlige regler for kørselsforbud, læs forneden) vil normalt være nok til at udruste dig til den endelig praktiske køreprøve, som finder sted hos Østjyllands politi. Særlige regler gælder for bilister, som har fået frataget sit kørekort og pålagt kørselsforbud.  

Kørselsforbud:

Hvis du inden 3 år fra du har fået dit kørekort laver en grov færdselsforseelse, må du ikke køre bil igen før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning både i teori og praksis. I tilfælde af kørselsforbud pga. spirituskørsel eller promillekørsel fra 0,80 skal du tillige gennemgå et kursus i alkohol og trafik. Hvis du får kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet når afgørelsen om kørselsforbudet er endeligt. Men hvis betingelserne for ubetinget frakendelse foreligger, kan politiet inddrage kørekortet på stedet.

Hvor længe gælder kørselsforbudet og hvordan får jeg det ophævet?

Kørselsforbudet gælder, indtil du har gennemgået undervisning og bestået en køreprøve.

  • Særlig køreundervisning på mindst 8 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer
  • Obligatorisk kursus i alkohol og trafik
  • Ny køreprøve (både teori- og køreprøve)

Hvad består den nye, særlige køreundervisning af?

Den nye særlige køreundervisning består af udvalgte dele af den almindelige undervisningsplan:

  • Trafikantadfærd
  • Grundregler for bilkørsel
  • Manøvrer på vej

Undervisningen foregår hos en kørelærer. Du skal have mindst 8 teoritimer og 8 køretimer og undervisningen skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

A/T kurser. Hvor og hvordan foregår kurserne i alkohol og trafik?

Kurserne i alkohol og trafik består af fire lektioner af 2½ timers varighed. De strækker sig over mindst fire uger. Et A/T kursus melder man sig til hos sin bopæls kommune. Der er mødepligt til alle lektioner, og der undervises bl.a. i lovgivning, risiko og alkohols virkning. Det er alkoholkonsulenterne i amterne og Københavns og Frederiksberg Kommune, der står for kurserne. Kurserne udbydes i takt med behovet. Så du kan godt risikere at skulle vente på at få plads på et hold.

Hvor meget koster undervisning og kurser?

Kurset i alkohol og trafik koster ca. 2000 kr. Vær opmærksom på, at der oven i kørselsforbudet kommer en bøde, der afhænger af din forseelse.

Mister jeg kørekort til flere kategorier?

Prøveperioden på tre år regnes fra den første kategori, du har taget kørekort til. Den starter altså ikke forfra, hvis du bagefter tager eller har taget kørekort til flere kategorier.

Ved kørselsforbud mister du kortet til alle kategorier.

Hvis du får kørselsforbud for en forseelse begået i fx personbil, gælder forbuddet også kørsel i alle de andre kategorier, du har kørekort til. Du skal ikke gennemgå undervisning og bestå en køreprøve i alle dine kategorier igen. Politiet afgør hvilken kategori, du skal have undervisning og køreprøve i. Når du har bestået køreprøven og kørselsforbudet er ophævet, må du køre alle dine kategorier igen. Dog kun hvis du består din teoriprøve senest ved nr 2 forsøg eller køreprøven ved nr 2 forsøg. Dvs. hvis du dumper ved nr 2 forsøg enten til teori eller køreprøve, skal du generhverve til alle kategorier hvis du vil have de andre kørekort tilbage.